Rolovacie siete

Sieť dverová rolovacia

Rolovacia dverová sieťka navíjaná do bubna 

Sieť okenná rolovacia

Rolovacia okenná sieťka navíjaná do bubna